Over ons

Wij zijn een team van mensen dat gelooft dat diversiteit onze maatschappij rijker maakt. We verwelkomen mensen die vanuit alle hoeken van de wereld met hun verwachtingen, hoop en talenten naar België komen. Samen met hen denken we na over hun toekomst in België. Wat zijn hun ambities? Wat zijn hun talenten? Wat kunnen ze allemaal? Wat moeten ze nog leren? Hoe kunnen wij hen hierbij helpen? We moedigen hen aan om op zoek te gaan naar mogelijkheden en kansen. We stimuleren hen om hierin zelf stappen te zetten. We bieden ondersteuning indien nodig.

Wij zijn trajectbegeleiders, docenten, regiocoördinatoren, coaches, teamcoördinatoren en een ondersteunend team die samen werken aan hetzelfde doel: mensen sterker maken om tegelijk ook onze samenleving te versterken.

Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. Samenwerking met partners is een must om van Inburgering een succesverhaal te maken. VDAB, Huis van het Nederlands, het volwassenenonderwijs, Basiseducatie, gemeentebesturen, integratiediensten, het Provinciaal Integratiecentrum, OCMW’s, asielcentra, Kind en Gezin, Vormingplus, Stebo, interimbureaus, verenigingen, dienstenchequebedrijven, kinderdagverblijven, bibliotheken, scholen, … Dankzij een constructieve samenwerking met deze organisaties kunnen wij de inburgeraar een duurzame begeleiding bieden die verankerd is in de realiteit waarin wij leven en die niet ophoudt na het inburgeringstraject.

Sinds 1 januari 2015 hoort Inburgering Limburg bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Het Agentschap ondersteunt het Vlaams Integratiebeleid. Je vindt in het Agentschap alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen). We blijven zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.