Aanbod

Inburgering bestaat uit verschillende onderdelen. Alle delen samen vormen een geheel met één doel: mensen zelfstandiger en zekerder maken, zodat ze klaar zijn om op eigen kracht stappen te zetten in hun nieuwe thuisland.

Inburgering geeft informatie over leven, wonen, werken, studeren. De inburgeraars leren welke hun rechten en plichten zijn. Dit gebeurt via begeleiding op maat en via een cursus maatschappelijke oriëntatie. Ook Nederlands leren is een belangrijk onderdeel van Inburgering. Samen met verschillende partners maken we mensen zelfstandiger en krachtiger om hun eerste stappen in hun nieuwe thuisland te zetten.

Bij Inburgering Limburg werken medewerkers van verschillende afkomst en met een brede talenkennis. We helpen mensen in de eigen taal of in een taal die ze goed begrijpen. Als het nodig is, werken we met de hulp van een tolk.

Elk jaar zijn er zo’n 2000-tal inburgeraars die in Limburg een inburgeringstraject volgen. 

 

 

 

'Mensen volgen best de inburgeringscursus, niet omdat het moet, maar omdat je er dingen leert waar je verder mee kan. Ik werk nu, maar in de toekomst wil ik graag studeren. Dankzij Inburgering weet ik welke stappen ik moet nemen voor een tweede kans. Ik zie het programma als een kans, je moet positief zijn en assertief zijn.' (Elisabeth, Spanje) 

Comments