Maatschappelijke oriëntatie


Een belangrijk onderdeel van Inburgering, is de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO). In deze cursus leer je over werken, wonen, onderwijs, gezondheid en nog veel meer. Wanneer je begint aan deze cursus, kom je terecht in een groep van allemaal mensen die in dezelfde situatie zitten als jij en vaak ook dezelfde taal spreken. Iedereen is nieuw en heeft allerlei vragen. 

'Wat ik nooit zal vergeten is dat mijn klasgenoten in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie, die ik in het Engels volgde, allemaal mensen van andere landen waren. En toch maken we allemaal hetzelfde mee. Met sommigen heb ik nog steeds contact. Ik heb dankzij Inburgering vrienden gemaakt uit verschillende culturen.' (Matin, Afghanistan) 

De docent vertrekt vanuit de vragen van de cursisten. Maatschappelijke oriëntatie is dus echt gemaakt voor en samen met de cursisten. Je kan de lessen volgen in je eigen taal of in een taal die je goed begrijpt en op verschillende momenten: overdag, ’s avonds of in het weekend. Zo krijgt iedereen de kans om deel te nemen.
 

De cursus is gratis. Je trajectbegeleider kijkt samen met jou in welke groep je kan beginnen. Als het nodig is zoekt hij samen met jou naar opvang voor je kinderen tijdens de les. Bustickets of abonnementen om naar de les te gaan, betalen we achteraf terug. Niets houdt je dus tegen om eraan te beginnen! 

Inburgering Limburg organiseert elk jaar zo’n 100 cursussen MO in twintig verschillende talen. 


Marijke, docent MO, vertelt hoe ze de lessen aanpakt:

'Het is de bedoeling dat mensen zelf oplossingen leren vinden voor situaties in hun dagelijks leven: werk zoeken, van woning veranderen, geschikte vrijetijdsbestedingen voor de kinderen vinden, … Als docent probeer ik zo weinig mogelijk antwoorden te geven, maar de mensen aan te zetten om zelf actie te ondernemen om het antwoord te vinden. Ik probeer hun zelfvertrouwen te vergroten door bv. het weinige Nederlands dat ze al kennen toch te gebruiken om de nodige stappen te zetten. Ik ga met de groep zoveel mogelijk buiten het klaslokaal omdat de werkelijkheid voor veel cursisten nog abstract is: de link leggen van theorie naar de maatschappij is erg belangrijk. De cursisten vinden dit zelf ook heel waardevol! Daarnaast probeer ik de Vlaamse gewoontes en tradities, die soms heel vreemd overkomen, te kaderen en ik moedig hen aan om kleine stapjes zetten om met Vlamingen in contact te komen. De cursisten zijn over het algemeen heel erg gemotiveerd. Mensen zien dat ze niet alleen staan in hun nieuwe land, ze vinden steun bij elkaar. En dat is volgens mij de grootste meerwaarde van de cursus: mensen voelen zich zekerder, ze hebben meer vat op de zaken, ze voelen zich sterker en meer ‘gedragen’ door de anderen.' 

 

 

 'Ik heb tot nu toe al veel geleerd in de cursus maatschappelijke oriëntatie.
 Ik dacht dat ze in België alleen Frans spraken,
 
maar ik ontdekte al snel dat er nog een andere taal was.
 Ik vind het fijn om ergens terecht te kunnen waar ze mij helpen en correcte info geven.
 De cursus is voor mij belangrijk om goed vooruit te kunnen in mijn leven en om mij te integreren.'(Masha, Congo)

Comments