Integratie

Vormings- en begeleidingsaanbod

De vorming en begeleiding gebeurt objectief, op maat en gericht op de praktijk.

1. Vorming

 • Duidelijke taal: beter communiceren met anderstaligen en laagtaalvaardigen
 • Meertaligheid
 • Superdiversiteit en communicatie
 • Wat is inburgering en integratie?
 • Omgaan met discriminerende uitspraken

Zit je met een concrete vraag en weet je niet of deze binnen onze expertise past? We bekijken hoe we kunnen samenwerken. 

2. Advies en begeleiding

We verlenen professioneel advies en begeleiding gericht op het implementeren van een gedragen diversiteitsbeleid. We bieden:

 • individuele coaching
 • advies en begeleiding 
 • training over superdiversiteit.

Contact: Greet Poelmans, expert vorming, tel. 011 29 07 38 en greet [dot] poelmans [at] integratie-inburgering [dot] be

Promoteam hoger onderwijs

Het Promoteam hoger onderwijs stimuleert leerlingen uit het secundair onderwijs en in het bijzonder allochtone leerlingen om verder te studeren.

Het AgII werkt hierbij samen met de Universiteit Hasselt, de PXL en de University College Leuven Limburg (UCLL).

Wil je lid worden van het promoteam? Dat kan als je:

 • studeert aan een hogeschool of universiteit,
 • jouw ervaringen over het maken van een studiekeuze en over het verder studeren wil delen met jongeren,
 • groepsgesprekken wil begeleiden in secundaire scholen waarbij je ingaat op mogelijkheden en moeilijkheden van verder sturen. Verder probeer je de antwoorden van jongeren zo goed mogelijk te beantwoorden.

Contact: Bayram Saatci: tel. 011 30 57 19, bayram [dot] saatci [at] integratie-inburgering [dot] be

Limburgse Open Gebedshuizendag

Op bezoek bij levensbeschouwingen

Limburg is niet alleen een multiculturele maar ook een multireligieuze provincie. Om dialoog en respect tussen de verschillende geloofsgemeenschappen te bevorderen, organiseert het AgII samen met de gebedshuizen en de Limburgse gemeentebesturen jaarlijks een Open Gebedshuizendag. In 2017 vond de opengebedshuizendag plaats op zondag 7 mei.

Contact: Bayram Saatci: tel. 011 30 57 19, bayram [dot] saatci [at] integratie-inburgering [dot] be

 

Het Offerfeest

Het AgII volgt de organisatie van het Offerfeest in Limburg op.

Onze taken:

 • We infomeren de moslimgemeenschappen over de organisatie van het offerfeest.
 • We ondersteunen de dialoog tussen de verschillende partners en lokale besturen.
 • We ijveren ervoor dat Limburgse moslims het offerfeest binnen het wettelijke kader vieren.
 • We volgen de evolutie op en stemmen af met het Vlaamse niveau.


Contact: Bayram Saatci: tel. 011 30 57 19, bayram [dot] saatci [at] integratie-inburgering [dot] be

Limburgse integratieraad

De Limburgse Integratieraad is de regionale adviesraad van het AgII.

De Limburgse Integratieraad is samengesteld uit relevante middenveldorganisaties: 

 • vertegenwoordigers van de etnisch culturele minderheden:  dit zijn afgevaardigden van de federaties van zelforganisaties actief in Limburg, van het Limburgs Platform voor vluchtelingen, van het woonwagenwerk, enz.,
 • de lokale integratiediensten vertegenwoordigen het lokale beleid,
 • opbouwwerk Limburg,
 • vertegenwoordigers van de vakbonden,
 • experten en geïnteresseerden.

Contact: Bayram Saatci: tel. 011 30 57 19, bayram [dot] saatci [at] integratie-inburgering [dot] be

Ondersteuning lokale besturen

Het AgII geeft advies en ondersteuning aan lokale besturen bij de uitbouw van een Limburgs integratiebeleid.

Om de uitbouw van een Limburgs integratiebeleid efficiënt te begeleiden op maat van de regio, is Limburg verdeeld in drie regio’s:

 • Noordwest-Limburg, ondersteund door Claire Coninx,
 • Hasselt-Limburg-Zuid, ondersteund door An Driesen,
 • Genk-Maasland, ondersteund door Hassan Jamali.

Lokale besturen kunnen aankloppen bij de expert lokale besturen Limburg, Wendy Slenders:

 • voor regio-overschrijdende ondersteuning,
 • voor vragen over bepaalde thema’s,
 • voor maandelijks overleg met integratiemedewerkers lokale besturen,
 • voor verdere uitbouw van de Limburgse Integratieraad (samen met collega Bayram Saatci).

Bovendien maakt het AgII werk van een goede samenwerking tussen de lokale besturen en de Limburgse allochtone federaties.

Contact:

 • Expert lokale besturen Limburg: Wendy Slenders, gsm: 0484 27 08 66 – tel: 011 23 81 73, wendy [dot] slenders [at] integratie-inburgering [dot] be
 • Expert lokale besturen Noordwest-Limburg: Claire Coninx, tel. 011 73 49 65, claire [dot] coninx [at] integratie-inburgering [dot] be
 • Expert lokale besturen Hasselt-Limburg-Zuid: An Driesen, tel. 011 59 89 70, an [dot] driesen [at] integratie-inburgering [dot] be
 • Expert lokale besturen Genk-Maasland: Hassan Jamali, tel. 089 77 87 80, hassan [dot] jamali [at] integratie-inburgering [dot] be

Welzijn en vrije tijd

Vanuit het agentschap ondersteunen we diensten en organisaties die actief zijn in welzijn en vrije tijd in het constructief omgaan met diversiteit. We werken aan de verhoging van de toegankelijkheid van die diensten en organisaties. We zetten in op het bevorderen van gelijke kansen en participatie van personen met een migratieachtergrond.

We geven advies en werken een ondersteunend aanbod op maat uit.

We volgen ook de werkgroep asiel van het Limburgs Steunpunt OCMW's op.

Contact:  Koen Grauls, tel. 011 30 57 55, koen [dot] grauls [at] integratie-inburgering [dot] be.

Werk

Het AgII bevordert gelijke kansen en participatie op het werk voor personen van vreemde herkomst door:

 • Ondersteuning van organisaties en werkgevers in het constructief omgaan met diversitei
 • Netwerkvorming en samenwerking met belangrijke actoren in de Limburgse arbeidsmarkt (o.a. VDAB)
 • Ontwikkeling van projecten en ondersteunende instrumenten

Contact: Consulent integratie – domein werk
Ann Geukens, e-mail ann [dot] geukens [at] integratie-inburgering [dot] be, gsm 0484 60 57 55. 

Het AMIF-project

Het AMIF-project richt zich tot 16-18-jarige nieuwkomers uit derde landen met specifieke aandacht voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Het project bevordert de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en identiteitsontwikkeling van de jongeren. Het AgII zorgt voor individuele trajectbegeleiding en biedt hen een cursus maatschappelijke oriëntatie aan.

Contact: Rubby Jame, tel. 011 30 57 21, rubby [dot] jame [at] integratie-inburgering [dot] be

Opm.: AMIF is de afkorting van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (van de Europese Unie)

Zelfstandige vertalers en tolken

Ben je een privépersoon en zoek je een (beëdigde) vertaler voor bijvoorbeeld het vertalen van een officieel document?

Het zoekprogramma helpt je om per taal een geschikte tolk of vertaler uit je buurt te vinden. Alle gegevens in het zoekprogramma komen van de vertalers en tolken zelf en alleen zij zijn hiervoor verantwoordelijk. Je mag zelf  rechtstreeks afspraken maken.

Vragen of opmerkingen? E-mail naar melissa [dot] lopez [at] integratie-inburgering [dot] be.

Raadpleeg hier het zoekprogramma.

Woonwagenwerk

We verwijzen hiervoor naar de informatie op deze website.

 

Comments