Vluchtelingen en asiel

Asiel in cijfers

Hoeveel opvangplaatsen zijn er in Vlaanderen?
Hoeveel asielzoekers werden er erkend in Vlaanderen in december 2016?
Hoeveel niet-begeleide minderjarigen hebben zich aangemeld?

Antwoorden op deze en alle andere vragen over asiel vind je op de website van het AgII.