Opendeurdag Agentschap Integratie en Inburgering

Op vrijdag 10 februari organiseerde het AgII een opendeurdag in Hasselt.

In het welkomstwoord vertelde voorzitter Zuhal Demir dat ze als Limburgse van Turkse herkomst fier is op de huidige werking van het Agentschap op vlak van inburgering, integratie en Nederlands leren. Ze benadrukte dat Limburg een voorbeeldfunctie opneemt in Vlaanderen. Ze verwees hierbij naar het verleden: "Opvang, onthaal en integratie van migranten is sinds de jaren ‘60 een actieterrein  en dat wordt steeds belangrijker."

14 Limburgse imams gestart met cursus Nederlands

In Hasselt zijn 14 Limburgse imams gestart met lessen Nederlands. Met dit initiatief biedt het Agentschap Integratie en Inburgering maatwerk aan in de lessen Nederlands als tweede taal (NT2) en cursussen maatschappelijke oriëntatie.

Claudia Swennen, regiomanager van het Agentschap Integratie en Inburgering in Limburg: ‘Op vraag van de Unie van Marokkaanse Islamitische Verenigingen in Limburg (UMIVEL), nemen we samen met de provinciegouverneur en het PCVO Moderne Talen het heft in handen om in Limburg een cursus Nederlands voor imams in te richten. Kennis van de Nederlandse taal is van groot belang voor de Limburgse imams. Door hen te versterken op het gebied van taal, bevorderen we de communicatie en de omgang met de jongere generatie van moslims.’

Anderstalige cursisten in Limburg oefenen Nederlands via een taalstage

Yasser, Christine, Salam en Agnieszka glunderen. Ze hebben een attest behaald van de taalstage die ze doorlopen hebben in een Limburgse organisatie.
Via het project ‘Taalstages’ kregen ze de kans om naast de lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) die ze volgen in een klasomgeving, ook de Nederlandse taal te oefenen op de werkvloer. Ze leren nieuwe woorden en vaardigheden, leggen sociale contacten en leren de werkcultuur van een organisatie kennen.
Salam komt uit Afghanistan en is vier jaar in België: ‘Ik heb de taalstage positief ervaren en heb veel nieuwe woorden geleerd. Ik werkte in het cafetaria van dienstencentrum Binnenhof in Neerpelt.’

Cursus 'Nederlands voor het hoger onderwijs'

Van 29 februari tot 24 maart 2016 wordt in het PCVO Moderne Talen te Hasselt de cursus "Nederlands voor het hoger onderwijs" georganiseerd. Deze cursus is bestemd voor anderstaligen die nood hebben aan extra taallessen, alvorens zij een studie in een hogeschool of universiteit aanvatten. Zo leren de cursisten o.a. moeilijke teksten lezen en begrijpen, nieuwe woorden (academisch Nederlands) gebruiken, boeken en tijdschriften uit de bibliotheek raadplegen, ... 
Voorwaarde om in te stappen is dat richtgraad 3.2 behaald werd.

Agentschap Integratie en Inburgering in de pers

Bevoegd minister Liesbeth Homans, directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering en trajectbegeleider Mayram Jamshid gaven bij Houtekiet een toelichting over het inburgerings- en integratietraject in Vlaanderen.

Herbeleuister het interview op Radio 1 via 'Net gemist' (1 februari).

Forum vluchtelingen in Limburg op 26/10

De vluchtelingenstromen en het leed van vele mensen die hun land verlaten op zoek naar een veilige plek, zijn je zeker niet ontgaan. Velen voelen zich betrokken en willen zich op een of andere manier inzetten. Hoe doe je dat? Waar begin ik? Waar klop ik aan? Waar kan mijn expertise of interesse van pas komen? Kan ik nog wel iets doen? Natuurlijk kan je iets doen!

Hogeschool PXL wil hierbij helpen en nodigt je samen met belangrijke partnerorganisaties, waaronder het Agentschap Integratie en Inburgering, uit op het 'Forum Vluchtelingen in Limburg'. Een zinvolle match tussen de noden van de vluchtelingen en jouw competenties en tijd is onze uitdaging.

Het Forum vindt plaats op maandag 26 oktober en start om 19u00 in PXL-congress, Elfde Liniestraat 24 te Hasselt.        

Programma:                                

Start cursusreeks Maatschappelijke Oriëntatie

Vanaf 12 september start de nieuwe lessenreeks Maatschappelijke Oriëntatie (MO). In volgende cursussen zijn nog enkele plaatsen vrij:

- MO Arabisch in Hasselt
- MO Bulgaars in Hasselt
- MO Engels in Hasselt
- MO Frans in Hasselt
- MO Roemeens in Hasselt
- MO Russisch in Hasselt
- MO Spaans in Hasselt
- MO Thais in Hasselt
- MO Grieks in Genk
- MO Hindi in Sint-Truiden
- MO Nederlands in Overpelt

Kom langs in een van onze kantoren voor meer informatie. Inschrijving vooraf is nodig vooraleer je kan starten in een cursus!

Open Dag regio West-Limburg

Voor de regio West van Inburgering Limburg was de Open Dag op 8 mei een grote dag! Voor het eerst organiseerden we in Noord-Limburg een Open Dag voor onze collega’s van partnerorganisaties.

Het CC Poorthuis in Peer heeft hiervoor zijn deuren opengesteld. In de voormiddag hebben we een veertigtal medewerkers van onder meer enkele OCMW’s, CVO TIO, VDAB Neerpelt en Lommel, leerkrachten NT2, gemeenteambtenaren, en kinderopvangdiensten kunnen onthalen. Zij kregen meer uitleg over trajectbegeleiding en werden in de voormiddag ondergedompeld in een les Maatschappelijke Oriëntatie (MO). We wilden hen op een zo duidelijk en concreet mogelijke manier de werking van Inburgering Limburg uitleggen. Missie geslaagd zo blijkt achteraf.

Inburgering, een kijkje achter de schermen

Het is vrijdag 3 april 2015 wanneer de tweede verdieping op Leopoldplein 16 in Hasselt vol loopt met partners uit Sint-Truiden en omstreken.

Voor veel van onze partners is onze organisatie in sé wel bekend, maar wat doen we precies? Waarvoor kunnen nieuwkomers en oudkomers bij ons terecht? Wat staat deze inburgeraars dan te wachten? Hoe en door wie worden ze begeleid en opgevangen?

Het is nu de derde keer dat Inburgering Limburg een opendeurdag organiseert. Net zoals de voorbije keren is het deze keer weer een succes. Zo’n 60 tal partners van diverse organisaties uit de regio Zuid-Limburg willen graag een kijkje nemen achter onze schermen. Zo zien we medewerkers van OCMW’s, het asielcentrum in Sint-Truiden, leerkrachten NT2, gemeenteambtenaren, collega’s van het Huis van het Nederlands, VDAB, integratiecentra en noem maar op.

Eén van de deelnemers is Roberte Nivelle, coördinatrice en al 23 jaar lerares NT2 in PCVO Voeren. Zij vertelde tijdens een gesprek met Marijke, docente Maatschappelijke Oriëntatie, het volgende:

Verhuis kantoor Genk

Op 23 februari opent Inburgering Limburg haar nieuwe kantoor in Genk! Je vindt ons vanaf die datum in de Jaarbeurslaan 25 en we zullen het gebouw delen met het Huis van het Nederlands en CBE Limino. Het nieuwe kantoor ligt nog steeds centraal. Het situeert zich vlakbij de nieuwe campus O3 waarin alle diensten ondergebracht worden die zich bezig houden met het naschools begeleiden van gezinnen met kinderen en jongeren.

Vanaf 23 februari wijzigen de openingsuren in Genk!

De kantoren zijn open op maandag en donderdag van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.00u. (Gesloten op dinsdag)

Op elke tweede en vierde donderdag van de maand is het kantoor open tot 19.00u.

Tijdens de week van 16 februari is het kantoor gesloten o.w.v. verhuis.

 

 

Comments