14 Limburgse imams gestart met cursus Nederlands

In Hasselt zijn 14 Limburgse imams gestart met lessen Nederlands. Met dit initiatief biedt het Agentschap Integratie en Inburgering maatwerk aan in de lessen Nederlands als tweede taal (NT2) en cursussen maatschappelijke oriëntatie.

Claudia Swennen, regiomanager van het Agentschap Integratie en Inburgering in Limburg: ‘Op vraag van de Unie van Marokkaanse Islamitische Verenigingen in Limburg (UMIVEL), nemen we samen met de provinciegouverneur en het PCVO Moderne Talen het heft in handen om in Limburg een cursus Nederlands voor imams in te richten. Kennis van de Nederlandse taal is van groot belang voor de Limburgse imams. Door hen te versterken op het gebied van taal, bevorderen we de communicatie en de omgang met de jongere generatie van moslims.’

De imams die verblijven in Limburg hebben een basiskennis van het Nederlands. Om te communiceren en om in dialoog te gaan met jonge moslims die hier geboren en opgegroeid zijn en die vooral Nederlands spreken, blijkt dit vaak onvoldoende. De deelnemende imams zijn enthousiast over de cursus en geven het signaal dat ze betrokken willen worden bij het oplossen van maatschappelijke problemen en dat ze hun rol als brugfiguur nog beter wensen te vervullen.

De cursus Nederlands vindt plaats in PXL Congress Hasselt. Een docente van het PCVO Moderne talen geeft de lessen. Het gaat om een module van 60 lestijden op maat, waar in het eerste deel vooral rond de communicatieve vaardigheden wordt gewerkt. Tijdens de lessenreeks zal de docente ook met concrete voorbeelden en vragen van de imams zelf aan de slag gaan. Bovendien volgen ze ook een infosessie maatschappelijke oriëntatie waarin ze kennismaken met dit aanbod en met de Limburgse maatschappelijke context.
De module loopt af op 21 december en zal waarschijnlijk een vervolg krijgen in 2017. Het blijft belangrijk om in Limburg in te zetten op verbondenheid in taal en cultuur.

Comments