Anderstalige cursisten in Limburg oefenen Nederlands via een taalstage

Yasser, Christine, Salam en Agnieszka glunderen. Ze hebben een attest behaald van de taalstage die ze doorlopen hebben in een Limburgse organisatie.
Via het project ‘Taalstages’ kregen ze de kans om naast de lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) die ze volgen in een klasomgeving, ook de Nederlandse taal te oefenen op de werkvloer. Ze leren nieuwe woorden en vaardigheden, leggen sociale contacten en leren de werkcultuur van een organisatie kennen.
Salam komt uit Afghanistan en is vier jaar in België: ‘Ik heb de taalstage positief ervaren en heb veel nieuwe woorden geleerd. Ik werkte in het cafetaria van dienstencentrum Binnenhof in Neerpelt.’

Ook Yasser, Christine en Agnieszka zijn enthousiast. Agnieszka doet haar taalstage bij DVC Immaculata in Overpelt.
Yasser was magazijnier in Kringwinkel ReTroFee in Neerpelt en werkt nu één dag per week als vrijwilliger in de Biehal. Christine blijft actief in de Oxfam Wereldwinkel in Overpelt. Christine: ‘Ik vind het leuk om klanten verder te helpen in de winkel en ben erg dankbaar voor de kans die ik kreeg om vrijwilligerswerk te doen.’
Yasser: ‘Ik kom uit Irak en ben zes jaar in België. Wat mij betreft mogen de taalstages al worden georganiseerd vanaf de eerste module NT2. Ik heb veel bijgeleerd en vind ook het sociale contact en het leren in een nieuwe omgeving belangrijk. Ik heb zelfs enkele woorden in het dialect geleerd.’

Volgens Peter Vermeiren, campusdirecteur van CVO Qrios Overpelt, is het noodzakelijk om taalstages in te richten. ‘Samen met het Agentschap Integratie en Inburgering is het onze taak om mensen met een migratieachtergrond te helpen met hun integratie in onze samenleving. We vinden de taalstages een positief project. De mond aan mond reclame is gestart en de vraag van de cursisten die een taalstage willen doen wordt groot. Het is nu de uitdaging om voldoende stageplaatsen te vinden die adequaat en conform zijn aan de noden van onze cursisten. ‘

De taalstage is een project van het Agentschap Integratie en Inburgering in samenwerking met CVO Qrios Overpelt, CVO Qrios Genk en CVO KCST Sint-Truiden. In Limburg zijn er 16 cursisten gestart met een taalstage. Tien cursisten zijn al klaar en hebben hun attest behaald.
Het project is goed verlopen en zal worden verdergezet. De nauwe samenwerking tussen de verschillende actoren geeft kracht aan dit project.

Limburgse organisaties die ervoor openstaan om met vrijwilligers te werken, die oefenkansen Nederlands willen aanbieden aan anderstaligen en ruimte hebben om de cursisten goed te begeleiden, kunnen een taalstage aanbieden. Een taalstage duurt minimum 38 uur.
Meer informatie over de taalstages vind je bij Heleen Aerts – 011 30 56 13 – heleen [dot] aerts [at] integratie-inburgering [dot] be