Opendeurdag Agentschap Integratie en Inburgering

Op vrijdag 10 februari organiseerde het AgII een opendeurdag in Hasselt.

In het welkomstwoord vertelde voorzitter Zuhal Demir dat ze als Limburgse van Turkse herkomst fier is op de huidige werking van het Agentschap op vlak van inburgering, integratie en Nederlands leren. Ze benadrukte dat Limburg een voorbeeldfunctie opneemt in Vlaanderen. Ze verwees hierbij naar het verleden: "Opvang, onthaal en integratie van migranten is sinds de jaren ‘60 een actieterrein  en dat wordt steeds belangrijker."

Regiomanager voor Limburg Claudia Swennen focuste op werkingscijfers voor inburgering, Nederlands leren, aanbod vorming en begeleiding. Tegelijk benadrukte ze de meerwaarde van de samenwerking met partners die op de opendeur aanwezig waren: gemeentebesturen, OCMW’s, VDAB, centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie, opvangcentra, Stebo, CAW, Kind en Gezin, PXL, JAC, ....

“Door deze samenwerking boeken we goede resultaten bij inburgering en integratie van nieuwe Limburgers,” zei Claudia Swennen.

Vervolgens maakten de deelnemers in workshops kennis met zes thema’s. Experts van het Agentschap gaven telkens duidelijke informatie en gingen in dialoog met de partners.  
De zes workshops waren:
•    Duidelijke taal
•    Superdiversiteit en communicatie
•    Maatschappelijke oriëntatie
•    Omgaan met discriminerende uitspraken
•    Inburgering en Nederlands leren
•    Werken met vluchtelingen.

 

Het was een geslaagde eerste editie! Het initiatief zullen we zeker herhalen in de toekomst.

Bekijk zeker de foto's in de fotogallerij.