Wat doen we?

De trajectbegeleider begeleidt de mensen individueel vanaf het eerste contact tot het behalen van het inburgeringsattest. Hij stimuleert de inburgeraar om na te denken over zijn toekomst in België. Ze bekijken samen welke stappen nodig zijn om het plan voor de toekomst waar te maken: welke talenten heeft de inburgeraar? Wat heeft hij nodig? Hoe kan de trajectbegeleider hem helpen om de nodige stappen te zetten?

Wanneer de trajectbegeleider een goed zicht heeft op hoe de inburgeraar zijn toekomst hier in België ziet, bekijkt hij wat hij binnen Inburgering kan opnemen en voor welke zaken hij bij andere organisaties terecht kan.

De cursus maatschappelijke oriëntatie wordt door onze eigen docenten gegeven en is een vast onderdeel van iedere begeleiding.
De lessen vinden plaats in meer dan 20 verschillende talen. De docent werkt nauw samen met de trajectbegeleider. Tijdens de cursus bekijkt de docent samen met de cursist hoe de lessen zo zinvol mogelijk kunnen worden ingevuld. Welke informatie, kennis en vaardigheden heeft de inburgeraar nodig om zijn toekomstplannen te kunnen waarmaken? Welke thema’s zijn voor de inburgeraar het belangrijkst: vrije tijd, wonen, gezondheid, onderwijs,..?
De waarden en normen van onze samenleving vormen de rode draad doorheen de cursus. In de loop van de cursus informeert de docent de trajectbegeleider regelmatig over de vorderingen die de cursist maakt.
Aan het einde van de cursus wordt er samen met de cursist een stand van zaken opgemaakt, waarmee de trajectbegeleider en de inburgeraar verder aan de slag kunnen. 

De docent en de trajectbegeleider hebben ook aandacht voor wat de inburgeraar kan en wil doen in zijn vrije tijd. De docent bespreekt de mogelijkheden in groep terwijl de trajectbegeleider individueel de nood aan sociaal contact of een hobby bekijkt met de inburgeraar.

Voor het zoeken naar een gepaste cursus Nederlands, roept de trajectbegeleider de hulp van Huis van het Nederlands in. Deze organisatie geeft advies over welke school het meest geschikt is.

Wie graag zo snel mogelijk aan het werk wil, kan terecht bij VDAB. Als blijkt dat een inburgeraar wil verder studeren bekijken de mensen van het project Onderwijs-Inburgering wat de mogelijkheden zijn.